Ordliste

Her har jeg oversatt noen av de vanligste maskene fra engelsk til norsk. OBS! Legg merke til at det er forskjell på terminologien i England og Amerika. Det kan bli forvirrende så sjekk alltid nøye hvor du har funnet oppskriften. st = stich = maske = m ch = chain stich = luftmaske = lm sc = single crochet = fastmaske = fm (Britisk: double crochet = dc) hdc = half double crochet = halvstav = hst (Britisk: half treble = htr) dc = double crochet = stav = st (Britisk: treble crochet = tr) tr = treble crochet = dobbelstav = dblst (Britisk: double treble = dtr) dtr =double treble = trippelstav = trpst (Britisk: triple treble = trtr) sl st = slip stich = kjedemaske = km skip = hopp over (Britisk: miss) tog = together = sammen beg = beginning = begynnelse magic circle = magisk ring sp = space = mellomrom dec = decrease = minke inc = increase = øke lp = loop = løkke rem = remaining = gjenværende rep = repeat = gjenta rnd/rd = round = runde row = rad rs = right side = rettsiden ws = wrong side = vrangsiden sk = skip = hopp over yo = yarn over = garn over krok gauge = heklefasthet (Britisk = tension)